Lærdalsøren Motor Hotel

Lærdalsøren Motor Hotel ligger i den lille bygda Lærdal, som er plassert langt inne i Sognefjorden og omgitt av høye fjell på alle kanter. Jeg har fotografert hotellrommene og optimalisert hjemmesiden deres med appellerende bilder og tekst.